Przydatne telefony, adresy

,, Niebieska Linia ’’ – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
tel. 22 668 70 00 – bezpłatny numer!

Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie
ul. Józefa Piłsudskiego 6
07-100 Węgrów
tel. 025 792 12 00
fax. 025 792 12 01
www.kwp.radom.pl
kppwegrow@ra.policja.gov.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka –  tel. 800 121 212

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie
07-100 Węgrów ul. Piłsudskiego 23,
(Parter) pokoje nr 6, 7, 8, 9; (III Piętro) pokoje nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
tel. fax (25) 792 49 07
e-mail: pcpr@pcpr.wegrow.pl