Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze przysługują rodzinom, w których występuje orzeczona niepełnosprawność.

Świadczeniami opiekuńczymi są: