Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje zakresem swojego działania teren Gminy Stoczek, pomagając osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia

Godziny pracy:

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Siedziba GOPS:

07-104 Stoczek, ul. Węgrowska 22

Dane kontaktowe:

tel. (25) 691-91-60, (25) 691 92 56

tel. 660 472 997 – Kierownik GOPS

tel. 660 473 248 – pracownicy socjalni

tel. 504 460 414 – asystenci rodziny
e-mail: gops-stoczek@wp.pl

Dane Identykifacyjne:

NIP: 824-16-63-723

REGON: 005184588

konto: –

Pracownicy:

 1. Agnieszka Olędzka –  Kierownik GOPS
 2. Agnieszka Kałuska – Zastępca Kierownika GOPS
 3. Urszula Król – Główny Księgowy GOPS
 4. Teresa Ożarowska – Starszy referent do spraw Świadczeń Rodzinnych
 5. Aldona Mierzejewska -Starszy Pracownik socjalny
 6. Leszek Lutostański – Starszy Pracownik socjalny
 7. Ewelina Tyszka- Pracownik Socjalny
 8. Emilia Gizińska- Asystent Rodziny
 9. Ewa Borowa – Księgowa
 10. Katarzyna Kulbicka – Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych
 11. Anna Puścian – kasjer
 12. Agata Kordus – Koordynator projektu
 13. Grażyna Maleszewska  – Pomoc administracyjna