Polecane strony internetowe

www.empatia.mpips.gov.pl – portal informacyjno – usługowy emp@tia,  gdzie znaleźć można informacje ważne przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, a także z funduszu alimentacyjnego. Portal zawiera informacje na temat postępowania orzeczniczego o niepełnosprawności oraz znajdą centralną bazę danych ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz wiele przydatnych informacji  a także wzory formularzy wniosków o świadczenia i przyznanie pomocy oraz wzory innych potrzebnych dokumentów, obowiązujące akty prawne.

www.gov.pl/web/rodzina – rządowa strona Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej

pcpr.wegrow.pl – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

www.poradnia.wegrow.pl – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgrowie