UWAGA!

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego w terminie od 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r. działalności Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie świetlicy socjoterapeutycznej zostaje zawieszona.

Treść polecenia Wojewody Mazowieckiego:

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz  wywołanych nimi sytuacji  kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobieganiu rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej  COVUD-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020r. w:

a/ placówka wsparcia dziennego;

b/ centrach integracji społecznej;

c/ klubach integracji społecznej;

d/ dziennych domach i klubach seniora;

e/ środowiskowych domach samopomocy;

f/ warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

 

                                                                                                                  /mgr/ Agnieszka Olędzka

                                                                                                               Kierownik Placówki Wsparcia

                                                                                                                                Dziennego

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Jadłospis od dnia 9 marca 2020r. do dnia 20 marca 2020r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Harmonogram zajęć specjalistycznych na miesiąc marzec 2020 w świetlicy socjoterapeutycznej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Jadłospis od dnia 24 lutego 2020r. do dnia 6 marca 2020r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Jadłospis od dnia 10 lutego 2020r. do 21 lutego 2020r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Harmonogram zajęć specjalistycznych na miesiąc luty 2020r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Jadłospis od dnia 27 stycznia 2020r. do 7 lutego 2020r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Jadłospis od 13 stycznia 2020r. do 24 stycznia 2020r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Harmonogram zajęć specjalistycznych na miesiąc styczeń 2020r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku informuje, że od 1 stycznia 2020r., nie będzie obsługiwał wypłat gotówkowych w kasie.

Wypłaty przyznanych świadczeń będą realizowane na rachunek bankowy wskazany przez świadczeniobiorcę  lub w indywidualnych przypadkach w kasie Powiatowego Banku Spółdzielczego, Oddział w Stoczku.

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych w 2020 roku, realizowane w kasie banku Spółdzielczego w Stoczku: 

Lp. Okres wypłaty świadczenia Data wypłaty świadczenia
1.

 

01.01.2020r.- 31.01.2020r.

 

27 stycznia 2020r.

 

2.

 

01.02.2020r. – 29.02.2020r.

 

27 lutego 2020r.

 

 

3.

01.03.2020r. – 31.03.2020r

 

27 marca 2020r.

 

4.

 

01.04.2020r. – 30.04.2020r.

 

27 kwietnia 2020r.

 

5.

 

01.05.2020r. – 31.05.2020r.

 

27 maja 2020r.

 

6.

 

01.06.2020r. – 30.06.2020r.

 

26 czerwca 2020r.

 

7. 01.07.2020r. – 31.07.2020r.

 

27 lipca 2020r.

 

8. 01.08.2020r. – 31.08.2020r.

 

27 sierpnia 2020r.

 

9.

 

01.09.2020r. – 30.09.2020r.

 

28 września 2020r.

 

10. 01.10.2020r. – 31.10.2020r.  

27 października 2020r.

11. 01.11.2020r. – 30.11.2020r.  

 

27 listopada 2020r.

12. 01.12.2020r. – 31.12.2020r.

 

 

28 grudnia 2020r.

 

UWAGA: Odbiór wypłaty przyznanych świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego w Stoczku będzie możliwe tylko
i wyłącznie osobiście i tylko w wyżej wymienionym terminie.  

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz