Ognisko plenerowe dla uczestników projektu

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Harmonogram zajęć na czerwiec 2019 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Jadłospis 03 – 14 czerwca 2019 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Wiosna w świetlicy

W świetlicy jak zwykle jest wesoło i kolorowo, zajęcia plastyczne przeplatają się ze specjalistycznymi, wychowawczymi, sportowymi, co sprawia, że nasi wychowankowie nie znają nudy. Zawsze znajdzie się czas na gry towarzyskie, zabawę na dywanie, porządkowanie kącika czytelniczego czy artystyczną twórczość. Jej efekty można podziwiać na tablicy świetlicy, gdzie stale zmieniająca się ekspozycja prac ujawnia czym w danej chwilo zajmują się wychowankowie świetlicy.

Głuchy telefon „pokazywany”

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Jadłospis na okres od 20 do 31 maja 2019 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Harmonogram na maj 2019 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Życzenia świąteczne

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

INFORMACJA

W związku z Zarządzeniem Nr 1/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia 18, 19, 23 kwietnia 2019 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie Świetlicy Socjoterapeutycznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego  informuje, że w dniach 18, 19, 23 kwietnia 2019 r. świetlica socjoterapeutyczna będzie nieczynna.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mgr. Agnieszka Olędzka

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Treningi kompetencji partnerskich – nowy cykl warsztatów

Od kwietnia, zgodnie z harmonogramem projektu, zaczął się nowy cykl warsztatów -„Treningi kompetencji partnerskich”. Są to zajęcia przeznaczone dla osób dorosłych z otoczenia uczestników projektu, których celem jest wsparcie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Dzięki nim uczestnicy zyskują cenną wiedzę oraz pod okiem specjalisty kształcą umiejętności zachowywania się w sytuacjach konfliktowych. Bezpieczne otoczenie sprzyja lepszemu poznaniu siebie samego i badaniu swoich zachowań, celowe uniknięcie sztywnej struktury organizującej spotkania pozwala na swobodny przepływ myśli i doświadczeń. Poprzez elastyczny grafik i  zadania w miejscu ogólnodostępnym, w tym dla osób niepełnosprawnych, realizator projektu umożliwia pełne uczestnictwo we wszystkich podejmowanych działaniach. 

Treningi kompetencji partnerskich są ważnym elementem w realizacji jednego z zadań projektu, jak jest promowanie i realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacja osób ze względu na niepełnosprawność, wiek czy inne bariery społeczne. Skoncentrowanie się na takich zagadnieniach jak unikanie stereotypów płci czy wzmacnianie postaw równościowych pomaga uczestnikom projektu we wprowadzaniu tych zasad w życie, tak by szeroko pojmowane partnerstwo mogło objąć różnorakie aspekty ich życia, przyczyniając się tym samym do osiągnięcia równowagi i harmonii pomiędzy członkami rodziny.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz