Jadłospis od dnia 2 września 2019r. do 13 września 2019r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

W świetlicy zawsze jest fajnie!

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Harmonogram na miesiąc wrzesień 2019r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Informacja dla rodziców

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

CZWARTEK DNIEM WEWNĘTRZNYM DLA PRACOWNIKÓW!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku uprzejmie informuje, że każdy CZWARTEK w tygodniu jest dniem wewnętrznym dla pracowników tutejszego Ośrodka.
związku z powyższym jest to dzień bez przyjmowania interesantów.

 

Zapraszamy:
Poniedziałek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 8.00 do 16.00
Środa od 8.00 do 16.00
Piątek od 8.00 do 16.00

 

                                                                                                    /mgr/ Agnieszka Olędzka
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stoczku

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Informacja

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego uprzejmie informuje, iż w związku z zachowaniem trwałości projektu pn. ,,Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej szansą na zapobieganie procesom ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stoczek” od 1 sierpnia 2019r. ogłasza nabór nowych uczestników chcących uczęszczać do świetlicy socjoterapeutycznej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek w godzinach od 8.00 do 16.00 pok. nr 1.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Jadłospis na okres od 19 sierpnia do 30 sierpnia 2019r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Informacja dla rodziców

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Harmonogram zajęć na miesiąc sierpień 2019r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

2 lata z historii Świetlicy Socjoterapeutycznej w Stoczku

31 lipca 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku zakończył realizację projektu pn. „Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej szansą na zapobieganie procesom ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stoczek”. Placówka Wsparcia Dziennego w formie świetlicy socjoterapeutycznej  powstała dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie  328 446.9 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 358 384.5 zł, z czego  ok 10% (29 937,60 zł) stanowił wkład własny gminy. Celem tego trwającego przez dwa lata projektu było przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Świetlica oferowała 24 miejsca dla dzieci i młodzieży, opiekę dwóch wychowawców oraz zajęcia w formie specjalistycznej poprzez wsparcie o charakterze terapeutycznym, korekcyjnym, kompensacyjnym i logopedycznym jak też indywidualny program pedagogiczny i psychologiczny.

Zakończenie projektu nie oznacza zamknięcia świetlicy. Placówka będzie dalej funkcjonowała i wypełniała swoje zadania, które przyczynią się nie tylko do wyrównywania braków i zaległości dzieci w nauce jak też do zwiększenia zainteresowania zdobywanie wiedzy ale też do poprawy relacji z rodzicami i rówieśnikami, jak i do umocnienia rodziny w wypełnianiu prawidłowych funkcji opiekuńczo wychowawczych.

Jakie korzyści odnieśli uczestnicy projektu?

Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej było dla Gminy Stoczek ważnym wydarzeniem i stanowiło odpowiedź na realne zapotrzebowanie mieszkańców. Projekt rozpoczął się oficjalnie w dniu podpisania umowy o dofinansowanie, czyli 1 sierpnia 2017r., natomiast pierwsze zajęcia miały początek 2 października 2017r. Oprócz opieki nad wychowankami świetlica oferowała ciepły posiłek oraz wsparcie specjalistów, takich jak psycholog, pedagog, socjoterapeuta i logopeda. Dzięki spotkaniom ze specjalistami udało się zdiagnozować większość problemów, z jakimi borykali się beneficjenci. Wyrównywanie szans i znoszenie barier równościowych odbywało się głównie dzięki pracy wychowawców. Uczestnicy projektu brali udział w zorganizowanych zajęciach indywidualnych i grupowych ze specjalistami, w zajęciach tanecznych i sportowych oraz zajęciach z nauki języka angielskiego. Nie zabrakło także wyjść na świeże powietrze, które pomagały rozładować nadmiar energii. Najwięcej jednak aktywności uczestnicy poświęcali na tworzenie wszelkiego rodzaju prac plastycznych, które stanowiły stale zmieniającą się ekspozycję na tablicy informacyjnej. Prace plastyczne to nie tylko malowidła lecz także figurki, kompozycje przestrzenne i wiele innych tworów z papieru, tkanin czy plasteliny, gdzie ograniczeniem była tylko dziecięca wyobraźnia. Zajęcia świetlicowe były realizowane zgodnie z jednym z założeń projektu, którym było promowanie wśród uczestników niestandardowego podejścia do ról męskich i kobiecych w życiu społecznym i rodzinnym oraz budowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnościami.

Najważniejsze wydarzenia z życia świetlicy

Przez 22 miesiące realizowany był bogaty program, którego najciekawsze punkty  obejmowały takie wydarzenia jak wspólne obchody Świąt Bożego Narodzenia, konkursy plastyczne, imprezy plenerowe i integracyjne, obchody różnych świąt mniej oficjalnych, takich jak Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka czy akcję czytelniczą „Czytamy z przedszkolakami”. Ważnym momentem było przystąpienie w kwietniu 2018r. do konkursu organizowanego przez Fundację Przyjaciółka (13 sierpnia 2018r. fundacja zmieniła nazwę na Fundacja Polki Mogą Wszystko), w wyniku którego świetlica otrzymała kącik czytelniczy z ponad 250 nowymi książkami. Bezpośrednim skutkiem wygranego konkursu było nawiązanie współpracy z fundacją, dzięki czemu wychowankowie w grudniu 2018r. przeżyli wyjątkowe spotkanie mikołajkowe, na którym poznali Małżonkę Prezydenta RP, panią Agatą Kornhauser – Dudę oraz za pośrednictwem fundacji otrzymali wspaniałe prezenty od darczyńców z całej Polski. Spotkanie otrzymało ciąg dalszy, ponieważ Pierwsza Dama zaprosiła wychowanków świetlicy do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Wizyta doszła do skutku na początku kwietnia 2019r., wycieczka była niezwykłym przeżyciem i ważnym elementem w procesie edukacyjnym.

Długofalowe efekty dla uczestników projektu

Pomyślne zakończenie przedsięwzięcia to wielki sukces dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku oraz poczucie satysfakcji ze strony wszystkich zaangażowanych osób. Wielu uczestników w pozytywny sposób odczuło wpływ działań podejmowanych w ramach projektu. Lepsze oceny z nauki języka angielskiego, większa pewność siebie, poprawa relacji z rówieśnikami czy osobami dorosłymi to tylko niektóre z wielu efektów jakie odczuły osoby, które brały udział w projekcie. Dlatego tak ważne jest dla mieszkańców gminy, którzy mogą zostać beneficjentami podobnych działań, by w pełni korzystać z przedstawianej oferty, nie bać się zasięgnąć porady i szukać informacji u źródła. Przez dwa lata wypracowano metody i narzędzia, dzięki którym można było skutecznie realizować cele projektu i wspierać uczestników i ich rodziny. To wszystko będzie wykorzystywane podczas następnych lat w okresie zachowania trwałości projektu.

Na czym polega zachowanie trwałości projektu?

Choć zaplanowane zadania zostały już zakończone, świetlica nadal oferuje udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych przez 4 godziny dziennie, w sierpniu 2019r. od 9:00 do 13:00, a od września 2019r. od 13:00 do 17:00. Kontynuowane będą również zajęcia ze specjalistami: logopedą, psychologiem i socjoterapeutą. W dalszym ciągu będą realizowane główne założenia projektu; poprzez zajęcia grupowe i pracę indywidualną wspierany będzie proces poprawy szans edukacyjnych uczestników. Zajęcia prowadzone zgodnie z programem opracowanym przez zespół wychowawczy świetlicy, sprzyjać będą przełamywaniu barier równościowych i realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz