Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Życzenia świąteczne

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

INFORMACJA

W związku z Zarządzeniem Nr 1/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia 18, 19, 23 kwietnia 2019 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie Świetlicy Socjoterapeutycznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego  informuje, że w dniach 18, 19, 23 kwietnia 2019 r. świetlica socjoterapeutyczna będzie nieczynna.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mgr. Agnieszka Olędzka

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Treningi kompetencji partnerskich – nowy cykl warsztatów

Od kwietnia, zgodnie z harmonogramem projektu, zaczął się nowy cykl warsztatów -„Treningi kompetencji partnerskich”. Są to zajęcia przeznaczone dla osób dorosłych z otoczenia uczestników projektu, których celem jest wsparcie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Dzięki nim uczestnicy zyskują cenną wiedzę oraz pod okiem specjalisty kształcą umiejętności zachowywania się w sytuacjach konfliktowych. Bezpieczne otoczenie sprzyja lepszemu poznaniu siebie samego i badaniu swoich zachowań, celowe uniknięcie sztywnej struktury organizującej spotkania pozwala na swobodny przepływ myśli i doświadczeń. Poprzez elastyczny grafik i  zadania w miejscu ogólnodostępnym, w tym dla osób niepełnosprawnych, realizator projektu umożliwia pełne uczestnictwo we wszystkich podejmowanych działaniach. 

Treningi kompetencji partnerskich są ważnym elementem w realizacji jednego z zadań projektu, jak jest promowanie i realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacja osób ze względu na niepełnosprawność, wiek czy inne bariery społeczne. Skoncentrowanie się na takich zagadnieniach jak unikanie stereotypów płci czy wzmacnianie postaw równościowych pomaga uczestnikom projektu we wprowadzaniu tych zasad w życie, tak by szeroko pojmowane partnerstwo mogło objąć różnorakie aspekty ich życia, przyczyniając się tym samym do osiągnięcia równowagi i harmonii pomiędzy członkami rodziny.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Marcowa aktywność w świetlicy

Marzec upłynął pod znakiem wspólnych gier i zabaw. uczestnicy mają mnóstwo energii i pomysłów na kreatywne spędzanie wolnego czasu. Dowodem są zdjęcia dokumentujące codzienną aktywność, dzięki której powstają piękne prace, w tym tablica na rozpoczęcie wiosny, plansza przedstawiająca układ słoneczny czy wielkoformatowa świąteczna kartka dla Pierwszej Damy.

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć pod linkiem.

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA W MARCU

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Jadłospis na okres od 8 do 17 kwietnia

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wychowankowie świetlicy socjoterapeutycznej w Stoczku z rewizytą u Małżonki Prezydenta RP

2 kwietnia 2019 r. wychowankowie świetlicy socjoterapeutycznej, wraz z delegacją ze Zbigniewem Kłuskiem – Wójtem Gminy oraz Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej/Placówki Wsparcia Dziennego na czele, złożyli rewizytę w Pałacu Prezydenckim u  Małżonki Prezydenta RP, Agaty Kornhauser – Dudy. Spotkanie odbyło się w związku z zaproszeniem Pierwszej Damy, które świetlica otrzymała w grudniu ubiegłego roku, kiedy Pani Prezydentowa gościła w Stoczku, w ramach akcji „Qurier Świętego Mikołaja”.

Początek wizyty – zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego

Wizyta w Pałacu rozpoczęła się od zwiedzanie reprezentacyjnych pomieszczeń pod opieką wyznaczonego przewodnika. Powszechny podziw dzieci wzbudziła makieta przedstawiająca bryłę gmachu w miniaturze, prezentacja została uzupełniona o najważniejsze informacje z przeszłości Pałacu. Wychowankowie świetlicy zadawali wiele pytań o historyczny Okrągły Stół, wyjaśnienia udzielane przez przewodnika sprawiły, że wycieczka nabrała również wymiaru edukacyjnego.  Kolejnym miejscem, gdzie przez dłuższą chwilę opowiadano ciekawe historie była Sala Chorągwiana, gdzie największe zainteresowanie dzieci wzbudziła kopia Konstytucji 3 Maja. Obejrzenie sal,  takich jak Sala Niebieska, gdzie przyjmowane są zagraniczne delegacje czy Sala Rokoko, zwana salą kobiecą, było okazją do zrobienia wielu fotografii i wysłuchania kolejnych ciekawostek z życia prezydentów RP oraz ich żon. Zwiedzanie Pałacu znalazło finał ponownie w Sali Chorągwianej, gdzie wkrótce dołączyła Agata Kornhauser – Duda.

Serdeczna atmosfera podczas spotkania

Zarówno powitanie jak cała wizyta przebiegły w bardzo miłej atmosferze. Pani Prezydentowa wyraziła swoją radość z ponownego spotkania i zaczęła rozmowę z dziećmi; opowiedziała o ciekawostkach związanych z Pałacem – m.in. o koncercie 8-letniego Fryderyka Chopina, który odbył się w tych murach, o działach sztuki, stanowiących wyposażenie Pałacu oraz o ostatnich wizytach w kraju i za granicą. Nie zabrakło pytań ze strony dzieci, najmłodszych ciekawiło życie codzienne Pierwszej Damy, jej praca oraz wrażenia z wizyty w klinice Budzik. Wychowankowie świetlicy przygotowali dla Pani Prezydentowej wyjątkowy prezent – własnoręcznie wykonaną kartkę wielkanocną w rozmiarze XXL, na której – poza życzeniami z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych – zamieścili swoje osobiste życzenia dla Pierwszej Damy, opatrzone rysunkami i ozdobami.

Ważne problemy poruszane podczas rozmowy z delegacją

Po otrzymaniu karty świątecznej oraz kwiatów, które na jej ręce złożył Wójt Gminy Stoczek, Pierwsza Dama zaprosiła wszystkich na poczęstunek, własnoręcznie nakładając dzieciom porcje ciasta. Kiedy dzieci zajęły się kosztowaniem smakołyków, Pani Prezydentowa znalazła czas na rozmowę z przedstawicielami delegacji z Urzędu Gminy. Dyskusja objęła takie ważne problemy jak finansowanie zadań należących do jednostek samorządowych czy kwestie oświaty. Niestety czas dany na wymianę zdań nie pozwolił na poruszenie wszystkich interesujących tematów, a Pierwsza Dama, która spędziła z uczestnikami wycieczki ponad półtorej godziny, musiała wrócić do swoich obowiązków.

Czy wychowankowie świetlicy jeszcze raz spotkają Pierwszą Damę?

Zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego stanowi ogromne wyróżnienie, nie tylko dla Placówki Wsparcia Dziennego, ale również dla całej gminy Stoczek. Spotkanie z Małżonką Prezydenta było niezwykłym doświadczeniem i ważnym wydarzeniem z powodu możliwości podzielenia się problemami z jakimi borykają się mieszkańcy gminy. Pani Prezydentowa zadeklarowała chęć ponownego odwiedzenia świetlicy socjoterapeutycznej w Stoczku, na co, jeżeli takie wydarzenie dojdzie do skutku, wszyscy będą z niecierpliwością czekać.

ZDJĘCIA DO POBRANIA

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Harmonogram zajęć na kwiecień 2019

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zaczynają się treningi kompetencji dla dorosłych uczestników projektu

Zajęcia profilaktyczne dla osób z otoczenia uczestników projektu

W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej szansą na zapobieganie procesom ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stoczek” rozpoczynają się zajęcia profilaktyczne dla dorosłych osób z otoczenia dzieci – uczestników projektu. Zajęcia są organizowane w trzech blokach tematycznych:

1. Trening kompetencji partnerskich – 15 godz.

Zajęcia profilaktyczne dla rodziców uczestników projektu mające na celu nabycie umiejętności prowadzenia konstruktywnego dialogu w rodzinie i właściwego zachowania w sytuacjach konfliktowych, stresogennych. Na zajęciach rodzice poznają:

  • tworzenie właściwych relacji między partnerami,
  • porozumiewanie się bez konfliktów,
  • wyrażanie uczuć, rozpoznawanie stanów emocjonalnych u siebie i partnera.

2. Trening kompetencji społecznych i życia codziennego – 15 godz.

Zajęcia profilaktyczne dla rodziców uczestników projektu mające na celu nabycie podstawowych umiejętności życia codziennego i kompetencji społecznych. Zajęcia dostarczą uczestnikom wiedzy w zakresie:

  • komunikacji interpersonalnej,
  • treningu asertywności i umiejętności społecznych,
  • poznanie barier komunikacyjnych,
  • nabycie umiejętności dobrej komunikacji interpersonalnej,
  • trening prania, sprzątania, prasowania, umiejętności kulinarnych,
  • trening wypełniania dokumentów urzędowych,
  • trening umiejętności ekonomicznych.

Zajęcia będą odbywały się w budynku GOPS przy ulicy Węgrowskiej 22. Według harmonogramu projektu czas realizacji zadania obejmuje okres od kwietnia do lipca 2019r.

W kwietniu 2019 r. treningi kompetencji partnerskich będą odbywały się w następujących dniach i godzinach:

Trening kompetencji partnerskich
budynek GOPS – wejście parter
(białe szklane drzwi)
2019-04-03 11:20 – 12:50
2019-04-04 11:20 – 12:50
2019-04-10 11:20 – 12:50
2019-04-11 09:50 – 11:20

11:20 – 12:50

 

Harmonogram jest aktualizowany co miesiąc

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Jadłospis za okres od dnia 25 marca do 5 kwietnia 2019 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz