Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

UWAGA!

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego w terminie od 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r. działalności Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie świetlicy socjoterapeutycznej zostaje zawieszona.

Treść polecenia Wojewody Mazowieckiego:

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz  wywołanych nimi sytuacji  kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobieganiu rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej  COVUD-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020r. w:

a/ placówka wsparcia dziennego;

b/ centrach integracji społecznej;

c/ klubach integracji społecznej;

d/ dziennych domach i klubach seniora;

e/ środowiskowych domach samopomocy;

f/ warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

 

                                                                                                                  /mgr/ Agnieszka Olędzka

                                                                                                               Kierownik Placówki Wsparcia

                                                                                                                                Dziennego

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Jadłospis od dnia 9 marca 2020r. do dnia 20 marca 2020r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Harmonogram zajęć specjalistycznych na miesiąc marzec 2020 w świetlicy socjoterapeutycznej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Jadłospis od dnia 24 lutego 2020r. do dnia 6 marca 2020r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Jadłospis od dnia 10 lutego 2020r. do 21 lutego 2020r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Harmonogram zajęć specjalistycznych na miesiąc luty 2020r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Jadłospis od dnia 27 stycznia 2020r. do 7 lutego 2020r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz